Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Obowiązek zawiadomienia o nabyciu własności nieruchomości rolnej wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Martyna Komarowska
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Kwestie związane z zasiedzeniem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Rafał Michałowski
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Spółki prawa handlowego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bieluk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Sprzedaż państwowych gruntów rolnych – uwagi na tle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zagadnienia wybrane) Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Perzyna
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Kremer
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.