Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, No 4 (2015) Sądy wojskowe jako organy wymiaru sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Dunaj
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada uprzywilejowania pracownika – kilka uwag na tle zarysu sposobów ujmowania zasad prawa pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiesław Stanisław Perdeus
 
Vol 26, No 2 (2017) Najważniejsze nowelizacje Konstytucji V Republiki Francji i ich wpływ na kształt ustroju politycznego państwa francuskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Adrian Tabak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Recepcja idei „umowy społecznej” Jeana-Jacquesa Rousseau w polskiej myśli prawnej w okresie międzywojennym Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Marszał
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jako autonomiczne źródło tworzenia norm konstytucyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Bryk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Woś
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.