Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Cognitio extra ordinem w rzymskim prawie karnym publicznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, IV KK 316/13, OSNKW 2014, z. 11, poz. 82 Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 26, No 4 (2017) Przestępstwo oszustwa w tzw. klasycznej postaci w ujęciu prawnoporównawczym Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 roku (SK 35/12), OTK-A 2014, nr 7, poz. 74 Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Kulik
 
Vol 26, No 2 (2017) Odpowiedzialność za przestępstwo zgwałcenia w krajach muzułmańskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Sosik
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O postępie badań nad historią nowoczesnej polskiej nauki prawa karnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Janicka
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Stare decisis i „zdrowy rozsądek” w cywilnej i karnej jurysprudencji amerykańskiej Streszczenie w języku polskim
John McClellan Marshall, Michael D. Kmetz, George A. Otstott
 
Vol 25, No 1 (2016) Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Z orzecznictwa Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa – casus Oszyków Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Cichoń
 
Vol 25, No 4 (2016) Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach o bluźnierstwo (1 września 1932 r. – 1 września 1939 r.) Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Mikuła
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Dzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Chmiel
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.