Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, No 4 (2015) Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: reguła, konkurencja, poszukiwanie i uzasadnienie dla korzystania z analogii Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Koszowski
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Precedens w procesie decyzyjnym. Ujęcie teorii prawa a praktyka sądowa Streszczenie w języku polskim
Leszek Leszczyński
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Jak polskie sądy stosują wcześniejsze orzeczenia? Streszczenie w języku polskim
Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Precedens jako element kształtowania polityk administracji publicznej Streszczenie w języku polskim
Adam Szot
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Dyskrecjonalność sędziowska i stosowanie analogii w japońskiej praktyce prawnej Streszczenie w języku polskim
Toshihiko Suehisa
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Autorytet precedensu w systemach prawnych civil law Streszczenie w języku polskim
Bojan Spaić
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach O roli precedensu i pewności prawa w niemieckim prawie prywatnym Streszczenie w języku polskim
Bernd H. Oppermann
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Rola precedensów sądowych w japońskim procesie stanowienia prawa – reforma japońskiego kodeksu cywilnego (prawo obligacyjne) Streszczenie w języku polskim
Yachiko Yamada
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Koncepcja stare decisis w systemie prawa niemieckiego – niespójna systemowo koncepcja posiadająca wysoką realną wartość Streszczenie w języku polskim
Peter Stainer, Dominik König
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Przełamać czy nie? Precedens i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim
Eric J. Segall
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Precedens i amerykańskie prawo administracyjne Streszczenie w języku polskim
William A. Edmundson
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach O precedensach w ogólności i w systemie prawa stanowionego Streszczenie w języku polskim
Alexander Bröstl
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Czy Zgromadzenie Plenarne włoskiej Rady Stanu staje się sędzią common law? Streszczenie w języku polskim
Giovanni Pesce
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Wpływ precedensu na treść normatywną praw człowieka Streszczenie w języku polskim
Tadeusz Biernat
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Ideologia precedensu i sądowa prawowitość w Słowenii – zarys zagadnienia Streszczenie w języku polskim
Tilen Štajnpihler Božič
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.