Studenckie Zeszyty Naukowe

„Studenckie Zeszyty Naukowe” są czasopismem założonym w 1998 r. i wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, a także zagadnienia interdyscyplinarne. W SZN swoje artykuły publikują studenci oraz doktoranci i pracownicy naukowi z UMCS w Lublinie oraz innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. SZN znajdują się na liście czasopism punktowanych.

 

ISSN: 1506-8285
e-ISSN: 2449-8262
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 20, No 33 (2017)

Spis treści

Artykuły

Łukasz Chyla, Anna Barańska
PDF
7
Karolina Lubas
PDF
21
Patryk Olszak
PDF
39
Artur Potocki
PDF
49
Beata Sadowska
PDF
63
Justyna Sadowska
PDF
79
Joanna Szponar-Seroka
PDF
93