Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, No 27 (2015) Sharia Criminal Law – Structure And Influence Throughout History Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agnieszka Minda, Joanna Nowak
 
Vol 17, No 25 (2014) Actio institoria oraz actio exercitoria jako „powództwa o charakterze dodatkowym” – zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Zalewski
 
Vol 17, No 24 (2014) Altepetl – podstawowa jednostka organizacji społeczno-politycznej w późnym okresie poklasycznym w środkowym Meksyku Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Piorun
 
Vol 17, No 24 (2014) Argumentacja prawnicza w prawie karnym na przykładzie sporu dotyczącego przestępstwa zniesławienia internetowego i jego przedawnienia w kontekście pojmowania istoty przestępstwa trwałego Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Tywończuk-Gieniusz
 
Vol 19, No 29 (2016) Ściganie przestępczości White Collar Crime w Polsce i Japonii Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Łukasz Pacławski
 
Vol 17, No 25 (2014) Śmierć z zagardlenia. Samobójstwo, zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Gawliński
 
Vol 17, No 24 (2014) „Unicestwienie pasożyta-państwa”. Historyczno-prawna analiza ustroju Komuny Paryskiej z 1871 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Hubert Mielnik
 
Vol 19, No 30 (2016) Blaski i cienie zasady adekwatności z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda. Streszczenie w języku polskim
Bartłomiej Maksymilian Zydel
 
Vol 18, No 27 (2015) Budżet obywatelski – cele, założenia i ramy prawne działania na przykładzie miasta Lublina Streszczenie w języku polskim   PDF (English)   PDF
Ewelina Janas, Aleksandra Mizerska
 
Vol 16, No 23 (2013) CHARAKTER PRAWNY ANEKSU DO PROTOKOŁU KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK. WYBRANE ZAGADNIENIA Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Jurek
 
Vol 16, No 23 (2013) CHARAKTER PRAWNY SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W TRYBIE ART. 1 § 2 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Kozyra
 
Vol 18, No 27 (2015) Charakterystyka przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Miksiewicz
 
Vol 19, No 28 (2016) Common European Sales Law – podwaliny dla kodeksu cywilnego UE? Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Adam Ochmann
 
Vol 16, No 23 (2013) CRIMEN CALUMNIAE – PRZYCZYNEK DO STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Zalewski
 
Vol 17, No 24 (2014) Defiicja pojazdu i pojazdu mechanicznego – rozważania i uwagi Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Starzyk
 
Vol 17, No 25 (2014) Direct and indirect effct in EU consumer law in the light of “Faccini Dori”, “Dillenkofer” and the other EU cases Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Paulina Krukowska
 
Vol 17, No 25 (2014) Dobre praktyki zarządzania jakością w placówce medycznej na podstawie rozwiązań stosowanych w Klinik Thalkichner Strasse STKM w Monachium – Case Study Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Mińko
 
Vol 19, No 30 (2016) Forma zapisu na sąd polubowny – analiza prawnoporównawcza Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Surma-Buczek
 
Vol 16, No 23 (2013) FUNDACJA EUROPEJSKA. MIĘDZY ORZECZNICTWEM A PROCESEM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Szpura
 
Vol 16, No 23 (2013) FUNKCJONOWANIE OBOZU W ZWIERZYŃCU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKRESU OD STYCZNIA DO SIERPNIA 1943 ROKU Streszczenie w języku polskim   PDF
Hubert Mielnik
 
Vol 16, No 23 (2013) GOSPODARKA KOMUNALNA MISJĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Mulawa
 
Vol 17, No 25 (2014) Hipoteka jako instytucja zabezpieczająca interesy wierzyciela i jej przemiany w prawie polskim XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Klamer
 
Vol 19, No 28 (2016) Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych Streszczenie w języku polskim
Marcin Bartłomiej Jurczyk
 
Vol 19, No 28 (2016) Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Bartłomiej Jurczyk
 
Vol 19, No 30 (2016) INSTYTUCJA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – ANALIZA UREGULOWAŃ PRAWNYCH Streszczenie w języku polskim
Magdalena Mulawa
 
1 - 25 z 106 elementów 1 2 3 4 5 > >>