Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, No 27 (2015) Sharia Criminal Law – Structure And Influence Throughout History Abstrakt   PDF (English)
Agnieszka Minda, Joanna Nowak
 
Vol 17, No 25 (2014) Actio institoria oraz actio exercitoria jako „powództwa o charakterze dodatkowym” – zagadnienia wybrane Abstrakt   PDF
Bartosz Zalewski
 
Vol 17, No 24 (2014) Altepetl – podstawowa jednostka organizacji społeczno-politycznej w późnym okresie poklasycznym w środkowym Meksyku Abstrakt   PDF
Michał Piorun
 
Vol 17, No 24 (2014) Argumentacja prawnicza w prawie karnym na przykładzie sporu dotyczącego przestępstwa zniesławienia internetowego i jego przedawnienia w kontekście pojmowania istoty przestępstwa trwałego Abstrakt   PDF
Anna Tywończuk-Gieniusz
 
Vol 19, No 29 (2016) Ściganie przestępczości White Collar Crime w Polsce i Japonii Abstrakt   PDF
Jakub Łukasz Pacławski
 
Vol 17, No 25 (2014) Śmierć z zagardlenia. Samobójstwo, zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? Abstrakt   PDF
Andrzej Gawliński
 
Vol 17, No 24 (2014) „Unicestwienie pasożyta-państwa”. Historyczno-prawna analiza ustroju Komuny Paryskiej z 1871 r. Abstrakt   PDF
Hubert Mielnik
 
Vol 18, No 27 (2015) Budżet obywatelski – cele, założenia i ramy prawne działania na przykładzie miasta Lublina Abstrakt   PDF (English)   PDF
Ewelina Janas, Aleksandra Mizerska
 
Vol 16, No 23 (2013) CHARAKTER PRAWNY ANEKSU DO PROTOKOŁU KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK. WYBRANE ZAGADNIENIA Abstrakt   PDF
Łukasz Jurek
 
Vol 16, No 23 (2013) CHARAKTER PRAWNY SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W TRYBIE ART. 1 § 2 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Abstrakt   PDF
Joanna Kozyra
 
Vol 18, No 27 (2015) Charakterystyka przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce Abstrakt   PDF
Dariusz Miksiewicz
 
Vol 19, No 28 (2016) Common European Sales Law – podwaliny dla kodeksu cywilnego UE? Abstrakt   PDF
Paweł Adam Ochmann
 
Vol 16, No 23 (2013) CRIMEN CALUMNIAE – PRZYCZYNEK DO STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNEGO Abstrakt   PDF
Bartosz Zalewski
 
Vol 17, No 24 (2014) Defiicja pojazdu i pojazdu mechanicznego – rozważania i uwagi Abstrakt   PDF
Marcin Starzyk
 
Vol 17, No 25 (2014) Direct and indirect effct in EU consumer law in the light of “Faccini Dori”, “Dillenkofer” and the other EU cases Abstrakt   PDF   PDF (English)
Paulina Krukowska
 
Vol 17, No 25 (2014) Dobre praktyki zarządzania jakością w placówce medycznej na podstawie rozwiązań stosowanych w Klinik Thalkichner Strasse STKM w Monachium – Case Study Abstrakt   PDF
Magdalena Mińko
 
Vol 16, No 23 (2013) FUNDACJA EUROPEJSKA. MIĘDZY ORZECZNICTWEM A PROCESEM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Abstrakt   PDF
Edyta Szpura
 
Vol 16, No 23 (2013) FUNKCJONOWANIE OBOZU W ZWIERZYŃCU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKRESU OD STYCZNIA DO SIERPNIA 1943 ROKU Abstrakt   PDF
Hubert Mielnik
 
Vol 16, No 23 (2013) GOSPODARKA KOMUNALNA MISJĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE Abstrakt   PDF
Marta Mulawa
 
Vol 17, No 25 (2014) Hipoteka jako instytucja zabezpieczająca interesy wierzyciela i jej przemiany w prawie polskim XIX i XX wieku Abstrakt   PDF
Kamil Klamer
 
Vol 19, No 28 (2016) Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych Abstrakt
Marcin Bartłomiej Jurczyk
 
Vol 19, No 28 (2016) Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych Abstrakt   PDF
Marcin Bartłomiej Jurczyk
 
Vol 18, No 26 (2015) Jacques Maritain – u źródeł współczesnych koncepcji praw człowieka Abstrakt   PDF
Wiktor Kołodziejczak
 
Vol 16, No 23 (2013) KOMPETENCJE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JAKO INSTYTUCJI KONSTYTUCYJNEJ KONTROLI PRAWA NA TLE KOMPETENCJI SĄDU KONSTYTUCYJNEGO UKRAINY Abstrakt   PDF
Michał Mościcki, Rafał Adamczyk
 
Vol 17, No 24 (2014) Konstytucyjny model małżeństwa (art. 18 Konstytucji RP) Abstrakt   PDF
Joanna Kozyra
 
1 - 25 z 82 elementów 1 2 3 4 > >>