Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od towarów i usług Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Karykowska
 
Vol 20, No 32 (2017) Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w ujęciu komparatystycznym. Rozważania porównawczoprawne na tle porządków prawnych wybranych państw europejskich, azjatyckich oraz kontynentu amerykańskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Witold Szwarnowski
 
Vol 20, No 34 (2017) Znaczenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dla polskiego porządku prawnego na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Tychmańska
 
Vol 19, No 30 (2016) Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część II Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Bors
 
Vol 19, No 28 (2016) Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Anna Falkiewicz, Katarzyna Dopierała
 
Vol 20, No 32 (2017) Reformatoryjny model postępowania odwoławczego a zasada dwuinstancyjności postępowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Wiśniewski
 
Vol 19, No 28 (2016) Common European Sales Law – podwaliny dla kodeksu cywilnego UE? Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Adam Ochmann
 
Vol 20, No 33 (2017) Wielojęzyczność jako wyzwanie w procesie stanowienia i wykładni prawa Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Szponar-Seroka
 
Vol 19, No 28 (2016) Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Bartłomiej Jurczyk
 
Vol 19, No 30 (2016) Prawo do pomocy prawnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Kulikowska
 
Vol 19, No 30 (2016) Prawne aspekty obrotu żywnością genetycznie modyfikowaną w Unii Europejskiej i Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Cezary Zapała
 
Vol 20, No 33 (2017) Tworzenie samorządowych instytucji kultury Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Potocki
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych przelewu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Dąbrowska
 
Vol 19, No 29 (2016) Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Szewczak
 
Vol 19, No 28 (2016) Podmiotowość prawna gminy – analiza wybranych zagadnień Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Mulawa
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.