Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1, No 1 (2015) «Украинский кризис» – гражданская или «гибридная» война Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Валентин Балюк
 
Vol 1, No 1 (2015) Walenty Baluk, Koalicje gabinetowe na Ukraine w latach 2002–2012, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 305. Szczegóły   PDF (Русский)
Игорь Барыгин
 
Vol 1, No 2 (2015) Recenzja książki: В.І. Гиря, Угорська іредента в міжвоєнному Закарпатті (»угорський фактор« у суспільно-політичному житті). Монографія, Видавництво »Карпати«, Ужгород 2012, ss. 200 Szczegóły   PDF (Русский)
Janusz Kowalczyk
 
Vol 3, No 1 (2017) «Мамэ-лошн ун татэ-калошн», альбо Рэстаўрацыя ідышу па-беларуску Szczegóły   PDF (Русский)
Аляксандар Астравух
 
Vol 3, No 1 (2017) Życie polityczne mniejszości żydowskiej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Eleonora Kirwiel
 
Vol 1, No 2 (2015) „Polska musi być ambasadorem Ukrainy!” Polskie stanowisko wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 2013/2014 Streszczenie w języku polskim   PDF
Eleonora Kirwiel
 
Vol 3, No 1 (2017) „Rural History 2017”, 11.09.–14.09.2017 r. Leuven, Belgia; Wyjazd studyjny pracowników Wydziału Politologii do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, wrzesień 2017 Szczegóły   PDF
Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna
 
Vol 2, No 2 (2016) Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej – linia programowa w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej Szczegóły   PDF
Grzegorz Kuprianowicz, Nadia Gergało-Dąbek
 
Vol 2, No 2 (2016) Białoruś – „neoautorytaryzm z ludzką twarzą”? Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Usow
 
Vol 2, No 1 (2016) Cena wolności: konflikt na Ukrainie i jego skutki geopolityczne Streszczenie w języku polskim   PDF (Український)
Василь Климончук
 
Vol 3, No 1 (2017) Cmentarze żydowskie w obwodzie mohylewskim Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian) (Русский)
Ида Шендерович
 
Vol 1, No 2 (2015) Demokracja partycypacyjna – szansa czy zagrożenie dla Ukrainy? Streszczenie w języku polskim   PDF
Iryna Galaktionova
 
Vol 3, No 2 (2017) Europa Wschodnia jako epicentrum rywalizacji geopolitycznej Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Григорий Перепелица
 
Vol 2, No 1 (2016) Geopolityczne natarcie Rosji wobec Zachodu oraz jego skutki dla Nowej Europy Wschodniej i międzynarodowego porządku europejskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Григорий Перепелица
 
Vol 3, No 1 (2017) Handel alkoholem w Wielkim Księstwie Litewskim i udział w nim Żydów (koniec XІV wieku – 1572 rok) Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian) (Русский)
Захар Шыбека
 
Vol 3, No 1 (2017) Historia specjalnego obozu szkoleniowego SS Trawniki na podstawie materiałów dokumentów dochodzeniowych NKWD, MGB, KGB Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Арон Шнеер
 
Vol 2, No 2 (2016) Hybrydowa agresja Rosji na Ukrainie: wnioski dla Europy Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Евген Магда
 
Vol 2, No 2 (2016) Instrument militarny w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Topolski
 
Vol 2, No 2 (2016) Koncepcja geopolityczna „euroazjatyzmu” jako czynnik wpływu na bezpieczeństwo w Europie Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF
Жанна Панченко
 
Vol 1, No 2 (2015) Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej – wyzwania dla Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego Szczegóły   PDF
Krzysztof Łątka
 
Vol 1, No 2 (2015) Kult świętego Klimenta w hagiografiach i podaniach ludowych (wizja macedońska) Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdravko Stamatoski
 
Vol 3, No 2 (2017) Mity polityczne szerzone przez Rosyjską Federację na temat Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ihor Hurak
 
Vol 3, No 1 (2017) Mniejszość żydowska w myśli politycznej Wincentego Witosa Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewelina Podgajna
 
Vol 1, No 2 (2015) Myśl polityczna współczesnej Ukrainy: sto lat w poszukiwaniu nowego państwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwan Monołatij
 
Vol 3, No 2 (2017) Narodowość i język w monarchii austro-węgierskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Forst-Battaglia
 
1 - 25 z 87 elementów 1 2 3 4 > >>