Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Czasopismo powstało w 2012 r., ma charakter rocznika, wydawane jest przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej oraz Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Humanistyczny UMCS. Dotychczas ukazały się 3 numery (2012, 2013, 2014).

 
Punkty MNiSW 2015: 6
e-ISSN: 2449-8297
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 16%
 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 5 (2016)


Okładka