Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2013) THE SUBSTANTIVE SYNTAGMA IN AN ATTRIBUTIVE FUNCTION AND IN LEXICOGRAPHY PRACTICE Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Liljana Ivanova Tomova
 
No 2 (2013) JOSEPH CONRAD IN BULGARIAN WATERS Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kamen Rikev
 
No 2 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОПИСУ ПОЛЬСЬКИХ ПРІЗВИЩ ДРОГОБИЧАН НА МЕЖІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Marta Abuzarova
 
Vol 6 (2017) Notes on the Authors Szczegóły   PDF (English)
Redakcja Redakcja
 
No 3 (2014) ABSURD, GROTESKA I SATYRA – STRATEGIE DRAMATURGICZNE W TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA STRATIEWA Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Gołek-Sepetliewa
 
No 3 (2014) ANALITYZMY WERBO-NOMINALNE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU – JĘZYK BUŁGARSKI Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Mokrzycka
 
No 4 (2015) Antroponimia słowiańska okolic miasta Smolian Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Miroslav Mihaylov
 
Vol 6 (2017) “Ах! Бесмысленность Всегда Где Действует – Есть”, или “Bocian, Hipopotam, Wróbel, Grzyb” – к вопросу об алфавите переводчика в неалфавитном подходе Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Edyta Manasterska-Wiącek
 
No 2 (2013) BUŁGARSKIE FRAZEOLOGIZMY EMOCJONALNE Z GŁÓWNYM KOMPONENTEM SERCE Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Mleczko
 
Vol 6 (2017) Bułgarystyczna działalność dr. Tsanko Tsaneva na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamen Rikev
 
Vol 6 (2017) Co pisano o pisaniu? (na materiale średniowiecznych glos i marginaliów w bułgarskich zabytkach piśmiennictwa) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
 
No 2 (2013) DIALEKTOLOGICZNA KONFERENCJA NAUKOWA W NISZU (SERBIA) Z UDZIAŁEM LUBELSKICH NAUKOWCÓW Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Mostowska
 
No 3 (2014) DOBRY PODRĘCZNIK DO DZIEJÓW TURCJI Szczegóły   PDF
Piotr Tafiłowski
 
No 2 (2013) ETAPY STANDARYZACJI JĘZYKA BOŚNIACKIEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 2 (2013) HENRYK SIENKIEWICZ W BUŁGARSKIEJ PAMIĘCI KULTUROWEJ Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kamen Rikev
 
Vol 5 (2016) IN MEMORIAM PROFESOR MICHAŁ ŁESIÓW (3.05.1928 – 15.07.2016) Szczegóły   PDF
Mateusz Jastrzębski
 
No 4 (2015) Jubileusz 70-lecia prof. dr Iwanki Gugułanowej Szczegóły   PDF (Bulgarian) (English)
Lilia Ivanova
 
Vol 6 (2017) Kilka słów o lingwistyce przekładu, czyli o wielkim powrocie wydawniczym (Lewicki, R. "Zagadnienia lingwistyki przekładu". Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 362 s.) Szczegóły   PDF
Edyta Manasterska-Wiącek
 
No 4 (2015) Klasyfikacja semantyczna ojkonimów z terenu gminy Smolian Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Elena Nikolova, Vanya Krastanova, Maria Petrova, Miroslav Mihaylov
 
No 3 (2014) KROATYZMY W GŁAGOLICKICH PRZEKŁADACH HYMNÓW ŚW. TOMASZA Z AKWINU Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Baer
 
No 4 (2015) Kształtowanie się tożsamości chrześcijańskiej uczniów szkół parafialnych na Białorusi w końcu XX i na początku XXI wieku (na przykładzie miejscowości Małoryta) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Maria Zhigalova
 
Vol 5 (2016) MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY DWIE ARCHAICZNE SŁOWIAŃSKIE WYSPY JĘZYKOWE I KULTUROWE: POLESIE I RODOPY Streszczenie w języku polskim   PDF
Feliks Czyżewski, Petar Sotirov, Agnieszka Dudek-Szumigaj
 
No 2 (2013) MISJA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA WSPÓŁCZESNE TERENY POLSKI Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Tarasiuk
 
Vol 5 (2016) NAZWISKA MOTYWOWANE IMIONAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI W INSKRYPCJACH NAGROBNYCH NA CMENTARZU W CHEŁMIE Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kojder
 
No 4 (2015) Nazwy bułgarskich klubów piłki nożnej – między własną tożsamością a ideologią Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Mateusz Maziarz
 
1 - 25 z 96 elementów 1 2 3 4 > >>