Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОПИСУ ПОЛЬСЬКИХ ПРІЗВИЩ ДРОГОБИЧАН НА МЕЖІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Marta Abuzarova
 
No 3 (2014) ABSURD, GROTESKA I SATYRA – STRATEGIE DRAMATURGICZNE W TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA STRATIEWA Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Gołek-Sepetliewa
 
No 3 (2014) ANALITYZMY WERBO-NOMINALNE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU – JĘZYK BUŁGARSKI Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Mokrzycka
 
No 4 (2015) Antroponimia słowiańska okolic miasta Smolian Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Miroslav Mihaylov
 
No 2 (2013) BUŁGARSKIE FRAZEOLOGIZMY EMOCJONALNE Z GŁÓWNYM KOMPONENTEM SERCE Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Mleczko
 
No 2 (2013) DIALEKTOLOGICZNA KONFERENCJA NAUKOWA W NISZU (SERBIA) Z UDZIAŁEM LUBELSKICH NAUKOWCÓW Szczegóły   PDF
Mariola Mostowska
 
No 3 (2014) DOBRY PODRĘCZNIK DO DZIEJÓW TURCJI Szczegóły   PDF
Piotr Tafiłowski
 
No 2 (2013) ETAPY STANDARYZACJI JĘZYKA BOŚNIACKIEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 2 (2013) HENRYK SIENKIEWICZ W BUŁGARSKIEJ PAMIĘCI KULTUROWEJ Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kamen Rikev
 
Vol 5 (2016) IN MEMORIAM PROFESOR MICHAŁ ŁESIÓW (3.05.1928 – 15.07.2016) Szczegóły   PDF
Mateusz Jastrzębski
 
No 2 (2013) JOSEPH CONRAD IN BULGARIAN WATERS Szczegóły   PDF (English)
Kamen Rikev
 
No 4 (2015) Jubileusz 70-lecia prof. dr Iwanki Gugułanowej Szczegóły   PDF (Bulgarian) (English)
Lilia Ivanova
 
No 4 (2015) Klasyfikacja semantyczna ojkonimów z terenu gminy Smolian Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Elena Nikolova, Vanya Krastanova, Maria Petrova, Miroslav Mihaylov
 
No 3 (2014) KROATYZMY W GŁAGOLICKICH PRZEKŁADACH HYMNÓW ŚW. TOMASZA Z AKWINU Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Baer
 
No 4 (2015) Kształtowanie się tożsamości chrześcijańskiej uczniów szkół parafialnych na Białorusi w końcu XX i na początku XXI wieku (na przykładzie miejscowości Małoryta) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Maria Zhigalova
 
Vol 5 (2016) MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY DWIE ARCHAICZNE SŁOWIAŃSKIE WYSPY JĘZYKOWE I KULTUROWE: POLESIE I RODOPY Streszczenie w języku polskim   PDF
Feliks Czyżewski, Petar Sotirov, Agnieszka Dudek-Szumigaj
 
No 2 (2013) MISJA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA WSPÓŁCZESNE TERENY POLSKI Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Tarasiuk
 
Vol 5 (2016) NAZWISKA MOTYWOWANE IMIONAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI W INSKRYPCJACH NAGROBNYCH NA CMENTARZU W CHEŁMIE Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kojder
 
No 4 (2015) Nazwy bułgarskich klubów piłki nożnej – między własną tożsamością a ideologią Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Mateusz Maziarz
 
No 4 (2015) Nowe spotkanie ze staropolską muzą Szczegóły   PDF (Bulgarian) (English)
Margreta Grigorowa
 
No 4 (2015) Obraz Ukraińca i Rosjanina w ukraińskiej kinematografii Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian) (English)
Еміль Хруль
 
No 4 (2015) Ogólnopolska konferencja naukowa na temat aktualne problemy bułgarystyki w Polsce Szczegóły   PDF
Anna Myszka
 
No 2 (2013) PIERWSZE CHORWACKIE PRZEKŁADY ŁACIŃSKICH HYMNÓW DO MATKI BOŻEJ (ANALIZA JĘZYKOWA) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Baer
 
No 3 (2014) POCHODZENIE KOLOKWIALIZMÓW W JĘZYKU MACEDOŃSKIM I SERBSKIM Streszczenie w języku polskim   PDF
Zofia Dembowska
 
No 2 (2013) POZOSTAŁOŚCI Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH WIERZEŃ SŁOWIAŃSKICH W DZISIEJSZEJ POLSKIEJ TRADYCJI LUDOWEJ Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Piesta
 
1 - 25 z 68 elementów 1 2 3 > >>