Autor - szczegóły

Łukasiewicz, Agata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska