Autor - szczegóły

Borkowiak, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska