Autor - szczegóły

Gumowska, Ilona, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska