Autor - szczegóły

Dąbrowska, Justyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska