Autor - szczegóły

Iwańczyk, Patryk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska