Autor - szczegóły

Akram, Sara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej, Polska