Autor - szczegóły

Wilk, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska