Autor - szczegóły

Górnik, Marek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński