Autor - szczegóły

Widz, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Polska