Autor - szczegóły

Bernat, Sebastian, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska