Autor - szczegóły

Gorzym-Wilkowski, Waldemar Andrzej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska