Tożsamość bałkańska w perspektywie zjawiska migracji – próba analizy

Agnieszka Edyta Kasińska-Metryka

Streszczenie w języku polskim


Tożsamość Bałkanów jest zjawiskiem trudnym do zdiagnozowania ze względu na swój hybrydyczny charakter uwarunkowany wieloma czynnikami (historia, tradycja, język, religia, położenie geograficzne). W kontekście ruchów migracyjnych i ich nasilenia po 2015 roku tzw. szlak bałkański stał się obszarem zainteresowania zarówno naukowców jak i aktorów politycznych dążących do zwiększenia efektywności polityki migracyjnej. W narracji niektórych podmiotów politycznych (zwłaszcza neonacjonalistycznych) pojawił się argument o cywilizacyjnym zagrożeniu, które ruchy migracyjne stwarzają dla krajów docelowych i tranzytowych. Dlatego podjęto próbę analizy tego zagrożenia, zaczynając od określenia cech tożsamości bałkańskiej, a przede wszystkim jej siły lub rozproszenia. Uzyskane odpowiedzi na pytania badawcze pozwalają na sformułowanie tezy o niewielkim stopniu zmian, które mogą zachodzić w tożsamości regionu pod wpływem migracji. Duża różnorodność kulturowa minimalizuje wpływ środowiska na wielowarstwową tożsamość.


Słowa kluczowe


Bałkany, tożsamość, migracje, zagrożenia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biuletyn Migracyjny, Bałkański szlak, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/52-wrzesien-2015/balkanski-szlak [accessed: December 11, 2021].

Gniazdowski M., Jaroszewicz M., Węgierska odsłona kryzysu migracyjnego, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-09/wegierska-odslona-kryzysu-migracyjnego [accessed: December 12, 2021].

Ickiewicz-Sawicka M., Religie na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem islamu – szkic historyczny, “Nurt SVD”, 2014, No. 48/2(136), pp. 7–19.

Koch M., „My” i „Oni”, „Swój” i „Obcy”. Bałkany XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej, “Porównania”, 2009, No. VI/2009, p. 78.

Limenopoulou K., The politics of ethnic identity in the Balkans in a post-communist power vacuum, https://www.files.ethz.ch/isn/26507/PN04.04.pdf [accessed: December 10, 2021].

Podraza M., Nielegalna imigracja w Unii Europejskiej a szlak bałkański, “Studia Prawnoustrojowe”, 2020, No. 48, pp. 163–178.

Politization of religion, the power of symbolism: the case of former Yugoslavia and its successor states, eds. G. Ognjenović, J. Jozelić, Palgrave Macmillan, New York 2014.

Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

The invention of tradition, eds. E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge University Press, 2014.

Todorova M., Imagining the Balkans, New York 1997.

Wichłacz M., Tożsamość i terytorium w perspektywie transnacjonalizmu i postnacjonalizmu, [in:] Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych, eds. D. Drałus, M. Wichłacz, Wrocław 2013.

Woelk J., Identity-Diversity and the Territorial Dimension in the Western Balkans, “Dans L’Europe en Formation 2012”, 2012, No. 1.

Zieliński J., Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego, “Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 2019, No. 26/2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2022.7.69-78
Data publikacji: 2022-12-01 21:50:48
Data złożenia artykułu: 2021-12-28 22:15:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 135
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 54

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Edyta Kasińska-Metryka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.