Nowe partie na rynkach politycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1991–2018 – perspektywa porównawcza

Marzena Cichosz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu była analiza wybranych aspektów aktywności partii nowych na scenach politycznych dziesięciu państw Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1991–2018. Autor skupił uwagę przede wszystkim na skali poparcia wyborczego, uzyskiwanego przez partie nowe w wyborach do izby niższej parlamentów, jako jednej z przesłanek decydujących o otwartości rynków politycznych. Analizie poddano także liczbę i wielkość (mierzoną skalą poparcia wyborczego) partii nowych, które uzyskały reprezentację parlamentarną w państwach regionu.

Słowa kluczowe


partie nowe; Europa Środkowa i Wschodnia; rynek wyborczy i parlamentarny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Pettai V., Th Parliamentary Elections in Estonia, March 2003, “Electoral Studies” 2004, Vol. 23(4).

Sikk A., How Unstable? Volatility and the Genuinely New Parties in Eastern Europe, 2005, http://discovery.ucl.ac.uk/13033/1/13033.pdf [access: 12.01.2019].

Sikk A., Newness as a Winning Formula for New Political Parties 2012, http://discovery.ucl.ac.uk/20017/1/20017.pdf [access: 12.01.2019].

Tavits M., Party System Change: Testing a Model of New Party Entry, “Party Politics” 2006, Vol. 12(1).

Tavits M., Party System in the Making: the Emergence and Success of New Parties in New Democracies, “British Journal of Political Science” 2007, Vol. 38(1).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2018.3.67-74
Data publikacji: 2019-07-15 10:25:43
Data złożenia artykułu: 2019-02-11 20:24:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 569
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 362

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marzena Cichosz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.