Antyimigrancka retoryka jako element życia publicznego w Austrii – wybrane aspekty

Ewa Godlewska

Streszczenie w języku polskim


Współcześnie w Austrii realizowana jest polityka integracyjna. Podstawowym jej założeniem jest jak najszybsza ekonomiczna inkluzja imigrantów. Program integracji cudzoziemców generuje dość duże koszty, a fakt ten coraz częściej wykorzystywany jest w publicznej dyskusji. Pojawiający się sceptycyzm społeczny wobec imigracji stał się jedną z przyczyn sukcesów wyborczych skrajnie prawicowej, uchodzącej za antyimigrancką Wolnościowej Partii Austrii. W artykule podjęto analizę wybranego tematu z uwzględnieniem kilku aspektów: stosunku partii politycznych wobec tzw. kwestii imigranckiej, charakteru kampanii wyborczych oraz inicjatyw rządowych dotyczących polityki imigracyjnej Austrii. Postawione pytania dotyczą natomiast następujących kwestii: od kiedy mamy do czynienia ze zmianą charakteru publicznej dyskusji w Austrii, pod wpływem jakich czynników antyimigrancka retoryka uległa intensyfikacji oraz jakie są skutki takiej retoryki? Istotną pozostaje również kwestia czy nośnikiem takiej retoryki pozostaje wyłącznie Wolnościowa Partia Austrii.


Słowa kluczowe


Austria, polityka imigracyjna, kryzys migracyjny, Wolnościowa Partia Austrii

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bundeskanzler Kurz: Mehr Sicherheit und Deutschklassen beschlossen, 2018, https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/bundeskanzler-kurz-sicherheit-und-deutschklassen [access: 25.05.2018].

Das Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs 1997, mit Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen vom 27. Ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ am 23. April 2005 in Salzburg.

Das Programm der Freiheitlichen Partei Österrreichs, Beschlossen am Parteitag 1. ‐ 2. Juni 1985 in Salzburg.

Ende einer Polit-Romanze, http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-faymann-und-merkel-ende-einer-polit-romanze-1.2923727, [access: 28.03.2016].

FPÖ-Chef nennt Merkel „gefährlichste Frau Europas“, 2017, https://www.welt.de/politik/ausland/article159005873/FPOE-Chef-nennt-Merkel-gefaehrlichste-Frau-Europas.html [access: 12.01.2018].

Freiheitliches Wahlprogramm zur Nationalratswahl 2017, https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/Wahlprogramm_8_9_low.pdf [access:21.09.2018].

Gärtner R., The FPÖ, Foreigners, and Racism in the Haider Era, in: The Haider Phenomenon in Austria, Wodak R., Pelinka A. (eds.), New Brunswick, New Jersey 2002.

Grundsatzprogramm der Österreichischen Volkspartei, 2015, https://www.wien.oevp.at/wp-content/uploads/2017/06/grundsatzprogramm_oevp_2015.pdf [access:16.01.2019].

Lewica wygrywa wybory, 2015, http://wpolityce.pl/swiat/268119-lewica-wygrywa-wybory-w-austrii [access: 21.04.2016].

Migration und Integration. Zahlen, Daten, Indikatoren, 2016.

Migration und Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren, 2017.

Mit Sicherheit für Österreich: Fair, Sozial, Heimattreu, Wahlprogramm NRW 2019, https://www.fpoe.at/wahlprogramm-nrw-2019/mit-sicherheit-fuer-oesterreich-fair-sozial-heimattreu/ [access: 20.09.2019].

Nationalratswahl 2019, Bundesministerium für Inneres, https://bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2019/ [access: 10.10.2019].

Nationalratswahl 2019: Das Wahlprogramm der ÖVP, https://www.vienna.at/nationalratswahl-2019-das-wahlprogramm-der-oevp/6334803 [access: 21.09.2019].

Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Beschlossen vom Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs am 18. Juni 2011 in Graz, https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/www.fpoe.at/dokumente/2015/2011_graz_parteiprogramm_web.pdf [access: 18.07.2019].

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624, Brussels, 16.11.2016, COM (2016) 731 final

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) No 767/2008 and Regulation (EU) No 1077/2011, Brussels, 6.4.2016 COM(2016) 194 final 2016/0106 (COD)

Regierungsprogramm 2017 – 2022, Zusammen. Für unser Österreich, 2017, https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/569203/Regierungsprogramm_2017%e2%80%932022.pdf/b2fe3f65-5a04-47b6-913d-2fe512ff4ce6 [access: 23.04.2018].

SPÖ, Das Grundsatzprogramm Die Welt steht nicht still, Beschlossen am 44. ordentlichen Bundesparteitag in Wels 2018, https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2018/12/Parteiprogramm2018.pdf [access: 28.05.2019].

SPÖ, Das Grundsatzprogramm, https://spoe.at/das-spoe-parteiprogramm [access:16.01.2019].

Szymańska J., Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen: wyjątki stają się regułą, Biuletyn PISM Nr 17 (1590), 2018.

„Menschlichkeit siegt.“ – Mit unserem Wahlprogramm!, https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/09/Wahlprogramm-im-%C3%9Cberblick.pdf [access: 21.09.2019].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2019.4.23-37
Data publikacji: 2019-12-28 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-10-16 14:29:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1024
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 816

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Ewa Godlewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.