Autor - szczegóły

Magdziarz-Orłowska, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie -Wydział Politologii, Polska