Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35 (2023) Po namyśle… Autoprzekład tekstu naukowego i strategia transferu wiedzy jako przeprawa przez morze kulturowo-językowych gór lodowych Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Gicala
 
Vol 35 (2023) Definicja kognitywna w badaniach przekładoznawczych: o polskiej śmierci Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jamka
 
Vol 35 (2023) Aksjologiczne pojęcie dusza w białoruskim języku i kulturze Streszczenie w języku polskim  PDF
Alla Kozhinowa
 
Vol 35 (2023) Czego językoznawca może dowiedzieć się o amerykańskiej demokracji z Internetu? Streszczenie w języku polskim
Alena Rudenka
 
Vol 33 (2021) Obraz muchy w polskiej, francuskiej i angielskiej frazeologii. Szkic porównawczy Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Sadowska-Dobrowolska
 
Vol 31 (2019) Językowe obrazy PRZYJAŹNI w języku duńskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksander Kacprzak, Andrzej Szubert
 
Vol 31 (2019) Dwa sposoby wartościowania baby w przysłowiu Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Wasiuta
 
Vol 34 (2022) Wizerunek Japończyków w polskich tygodnikach: analiza tekstów z Narodowego Korpusu Języka Polskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Yumeko Kawamoto
 
Vol 31 (2019) Językowy obraz świata zdehumanizowanego: na przykładzie obrazu chorych umysłowo w powieści Elfriede Jelinek Die Klavierspielerin i jej przekładzie na język polski autorstwa Ryszarda Turczyna Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Maria Kubaszczyk
 
Vol 31 (2019) The speaking subject in Jerzy Bartmiński’s Linguistic Worldview Program: A Cognitive Grammar perspective Streszczenie w języku polskim
Henryk Kardela, Anna Kędra-Kardela
 
Vol 31 (2019) Multimodalność komunikacji międzyludzkiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Boksa
 
Vol 30 (2018) Kilka uwag o udziale zjawisk gramatycznych w tworzeniu językowego obrazu świata Streszczenie w języku polskim  PDF
Renata Grzegorczykowa
 
Vol 30 (2018) Lubelska etnolingwistyka kognitywna a anglojęzyczna lingwistyka kulturowa. Wybrane problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Głaz
 
Vol 30 (2018) Gramatykalizacja i leksykalizacja pojęć a językowy obraz świata. Szkic o ekwiwalencji kognitywnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Elżbieta Filar, Przemysław Łozowski
 
Vol 30 (2018) Językowy obraz świata w grupach wielojęzycznych jako wskaźnik wykształcania tożsamości zbiorowej – przypadek esperanta Streszczenie w języku polskim
Ida Stria
 
Vol 30 (2018) Nijakość w języku i neutralność w literaturze jako sygnał odmienności kulturowej? Streszczenie w języku polskim  PDF
Eliza Pieciul-Karmińska
 
Vol 25 (2013) Jaka wola, taka dola Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Pajdzińska
 
Vol 29 (2017) Wybrane aspekty eufemizacji nazw żmii w języku litewskim określenia motywowane wyglądem, miejscem zamieszkania, sposobem zachowania się Streszczenie w języku polskim
Marius Smetona
 
Vol 29 (2017) Dlaczego kwiaty są dobre i niewinne? O językowo-kulturowym obrazie kwiatu słów kilka Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Piekarczyk
 
Vol 29 (2017) Na bezrybiu i rak ryba. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Rak
 
Vol 28 (2016) Archeologia świadomości językowej Polaków i Rosjan. Analiza porównawcza na materiałach polskiego i rosyjskiego słownika asocjacyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Roman Gawarkiewicz
 
Vol 27 (2015) Polski obraz biedy utrwalony w języku i w kulturze Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Młynarczyk
 
Vol 27 (2015) O konieczności uwzględniania danych tekstowych w rekonstrukcji językowych obrazów kategorii pojęciowych Streszczenie w języku polskim
Przemysław Łozowski, Anna Włodarczyk-Stachurska
 
Vol 25 (2013) Projekt badawczy (ETNO) EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 25 (2013) Segmentacja tygodnia w świadomości współczesnych Polaków Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Szadura
 
1 - 25 z 38 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.