Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 28 (2016) Lingwistyka kulturowa Streszczenie w języku polskim  PDF
Farzad Sharifian
 
Vol 30 (2018) Lubelska etnolingwistyka kognitywna a anglojęzyczna lingwistyka kulturowa. Wybrane problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Głaz
 
Vol 30 (2018) Językowość kultury i kulturowość języka: Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 337 s.  PDF
Marta Wójcicka
 
Vol 29 (2017) O kulturowych relacjach między wybranymi nazwami geja Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Łukasz Nowak
 
Vol 28 (2016) Polacy, Rosjanie i Niemcy wobec wartości. Hierarchia i sposoby rozumienia jednostek aksjologicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Rodziewicz
 
Vol 28 (2016) O aktualnych zadaniach etnolingwistyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bartmiński
 
Vol 27 (2015) Etnografia jako zaniedbana metoda w lingwistyce indukcyjnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Gary B. Palmer
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.