Autor - szczegóły

Bednarczyk, Michał Jan, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych, Polska

  • Vol 71 (2016) - Artykuły
    „W naszym aparacie powiatowym towarzysze wyobcowali się z klasy, z której pochodzą”. Kontrole Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w Komitetach Powiatowych PPR na Lubelszczyźnie w latach 1945–1948
    Streszczenie w języku polskim  PDF