Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

H

Heyde, Jürgen (Niemcy)
Hul, Olga, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza (Ukraina)

K

Kadlec, Antonín, Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą (Czechy)
Kamp, Hermann (Niemcy)
Kołacz-Chmiel, Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Krykun, Julia, Państwowe Centrum Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Katastrofami Spowodowanymi przez Człowieka (Ukraina)
Kryvashei, Dzmitry, Białoruskie Centrum Badań Naukowych Dokumentacji Elektronicznej (Białoruś)
Kuczer, Jarosław, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
Kulik, Mariusz

L

Legieć, Jacek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Legieć, Jacek
Lewandowski, Jan
Litwiński, Robert, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny (Polska)
Luković, Miloš, Serbska Akademia Nauk i Sztuk. Instytut Bałkanologii

M

Madziar, Dawid, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
Maleszyk, Ryszard
Mazurak, Zbigniew, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych (Polska)
Michalski, Wojciech, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (Polska)
Mierzwa, Marek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

N

Niewęgłowski, Krzysztof, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Noga, Zdzisław, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
Nossowska, Małgorzata

O

Obara-Pawłowska, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Okniński, Piotr, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Oreshina, Yulia

26 - 50 z 87 elementów    << < 1 2 3 4 > >>