Autor - szczegóły

Kida-Bosek, Agnieszka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska