Autor - szczegóły

Has-Tokarz, Anita, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 59 (2017) - Zagadnienia bibliologii i informacji naukowej
    Architektura informacji w ofercie dydaktycznej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – od koncepcji do realizacji
    Streszczenie w języku polskim  PDF