Autor - szczegóły

Znajomski, Artur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 57 (2015) - Materiały i Sprawozdania
    Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków–Lwów. Książki, Czasopisma Biblioteki XIX i XX wieku” (Kraków, 13–14 Listopada 2014 Roku)
    Streszczenie w języku polskim  PDF