Autor - szczegóły

Bukowska, Marzena, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 57 (2015) - Materiały i Sprawozdania
    Sprawozdanie z wystawy Strzał w dziesiątkę! zorganizowanej w ramach konferencji „Polska i Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata” (16 czerwca 2014, Wydział Politologii UMCS w Lublinie)
    Streszczenie w języku polskim  PDF