Autor - szczegóły

Nowak, Olga, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska