Autor - szczegóły

Tafiłowski, Piotr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska