Autor - szczegóły

Bucior, Rebeka Karina, III rok Architektury Informacji Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 60 (2018) - Materiały i Sprawozdania
    Objazd naukowy Lublin –Warszawa–Poznań–Kórnik (16–20 kwietnia 2018) – sprawozdanie
    Szczegóły  PDF