Autor - szczegóły

Malesa, Renata, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

 • Vol 58 (2016) - Recenzje
  Rec.: Megabiblioteki. Wybrane tendencje w bibliotekars twie publicznym, red. Dorota Pietrzkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert, Wars zawa 2015, ss . 179.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 59 (2017) - Zagadnienia bibliologii i informacji naukowej
  Architektura informacji w ofercie dydaktycznej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – od koncepcji do realizacji
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • Vol 59 (2017) - Sprawozdania z konferencji
  Sprawozdanie z XIV Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Innowacje – Badania naukowe – Technologie w europejskiej przestrzeni informacyjnej” (Zakopane, 20–22 września 2017 roku)
  Szczegóły  PDF
 • Vol 60 (2018) - Sprawozdania z konferencji
  Konferencja naukowa „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty”, Lublin 21 czerwca 2018
  Szczegóły  PDF