Autor - szczegóły

Kotuła, Sebastian Dawid, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska