Autor - szczegóły

Dąbrowska, Justyna Eliza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska