Autor - szczegóły

Domagała, Szymon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska