Autor - szczegóły

Łuszczyńska, Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji, Polska