Autor - szczegóły

Arczyński, Piotr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska