Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Kilka uwag o nauczaniu społecznym papieża Franciszka Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Sadowski
 
Vol 64, No 2 (2017) Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Fundowicz
 
Vol 64, No 2 (2017) Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Lis
 
Vol 65, No 1 (2018) "Princeps educatus" w myśli Jana z Salisbury Streszczenie w języku polskim
Lech Dubel
 
Vol 65, No 1 (2018) Kara jako medicina peccatoris. Na marginesie rozważań o karze śmierci w doktrynie św. Tomasza z Akwinu Streszczenie w języku polskim
Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 64, No 1 (2017) Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Zdyb
 
Vol 64, No 1 (2017) Rozważania nad istnieniem i istotą wolności zabudowy – głos w dyskusji Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Ostrowska
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.