Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Jarota
 
Vol 62, No 2 (2015) Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych. Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Unterschütz
 
Vol 64, No 2 (2017) Kierunki zmian tożsamości polskiego prawa urzędniczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Drobny
 
Vol 62, No 2 (2015) Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Ludera-Ruszel
 
Vol 62, No 2 (2015) Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Marian Świątkowski
 
Vol 67, No 1 (2020) Przedsiębiorca w dobie przemian związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi ochrony danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Wojciechowski
 
Vol 65, No 2 (2018) Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Bosak-Sojka
 
Vol 65, No 2 (2018) Nakłanianie do naruszenia obowiązku pracowniczej lojalności wobec pracodawcy Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Bakalarz
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.