Autor - szczegóły

Adamska, Agata, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Polska