Autor - szczegóły

Karasek, Aneta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska