Author Details

Jańska, Anna, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Poland