Autor - szczegóły

Lipowski, Marcin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Katedra Marketingu, Polska