Autor - szczegóły

Łukasik, Przemysław, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Marketingu, Polska