Autor - szczegóły

Lembrych-Furtak, Robert, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Marketingu, Polska